8F资讯

 

更多

2F二手房 地图找房

精选二手房

更多

最新成交

 • 2020/08/05 00:55:18 衬衫
  120㎡0室0厅400万面议
 • 2019/10/12 21:50:39 状元花园
  128㎡3室2厅0万面议
 • 2019/10/12 21:50:30 状元花园
  128㎡3室2厅0万面议
 • 70㎡2室2厅100万面议
 • 60㎡1室1厅50万面议
 • 66㎡1室1厅51万面议
 • 96㎡4室1厅201万面议
 • 142㎡2室2厅340万面议
 • 109㎡3室2厅196万面议
 • 100㎡4室1厅160万面议

7.gif

4.gif

5.jpg

13123.jpg

12.gif


3F出租房

精选出租房

更多
 • 春申区
  8000元/月 面议

  2室2厅

  88㎡ / 中等装修 / 17层(共18层)
 • 定城区
  5000元/月 面议

  2室2厅

  86㎡ / 中等装修 / 16层(共18层)
 • 定城区
  6500元/月 面议

  2室2厅

  88㎡ / 毛坯 / 20层(共25层)
 • 定城区
  2800元/月 面议

  2室2厅

  86㎡ / 简单装修 / 8层(共10层)
 • 弋阳区
  5500元/月 面议

  2室2厅

  86㎡ / 简单装修 / 7层(共8层)
 • 定城区
  6000元/月 面议

  2室2厅

  88㎡ / 简单装修 / 7层(共9层)
 • 未知
  6000元/月 面议

  2室2厅

  88㎡ / 中等装修 / 11层(共13层)
 • 老城区
  9800元/月 面议

  2室2厅

  89㎡ / 中等装修 / 17层(共20层)
 • 弋阳区
  5500元/月 面议

  2室2厅

  88㎡ / 豪华装修 / 5层(共8层)
 • 老城区
  1500元/月 面议

  3室1厅

  86㎡ / 中等装修 / 16层(共20层)
 • 定城区
  1800元/月 面议

  3室2厅

  86㎡ / 豪华装修 / 2层(共10层)
 • 老城区
  1600元/月 面议

  3室2厅

  89㎡ / 简单装修 / 5层(共13层)
 • 老城区
  1200元/月 面议

  5室3厅

  160㎡ / 豪华装修 / 4层(共6层)
 • 未知
  2000元/月 面议

  2室2厅

  160㎡ / 中等装修 / 8层(共10层)

最新成交

 • 80㎡2室2厅3000元/月面议
 • 140㎡3室2厅3800元/月面议
 • 140㎡2室2厅2000元/月面议
 • 137㎡3室1厅6000元/月面议
 • 126㎡2室2厅5000元/月面议
 • 89㎡3室2厅2800元/月面议
 • 138㎡1室2厅5200元/月面议
 • 117㎡4室2厅3400元/月面议

5F找对人 买好房

 

更多

战略合作伙伴

13.jpg

切换模板 发布房源 中介入驻 网站客服 返回顶部